Digitale Medier

Google Hangout er en del af Google+ kontoen. Google Hangout anvendes til, at foretage multikald, altså et online opkald med lyd og video hvor flere deltagere kan kommunikere samtidigt. Men Google Hangout har også andre funktioner, som fx delingsmuligheder, spil og tilføjelses applikationer. Multikaldet kan anvendes af op til 10 personer samtidigt, dog skal deltagerne være opmærksomme på at Google Hangout ikke kan fungere offline og det er endvidere nødvendigt, at have et webkamera og mikrofon indbygget i computeren eller som ekstern hardware.
Facebook-live på det sociale medie Facebook, er det den funktion, der gør det muligt for brugerne at interagere med hinanden gennem live-optagelser.  Dette gør det muligt for brugerne, at få en synkronoplevelse af et ellers designet asynkront medie. Når man live-streamer kan alle se med, kommenterer og lave live-likes imens.  

Padlet er en interaktiv tavle, hvor alle som har et link, kan skrive på den samtidig. Det betyder, at f.eks. brainstorms kan gøres transparent, så flere kan se den og byde ind synkront med processen.


0 kommentarer:

Send en kommentar

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere