30. maj 2017

Potentialer for læringsdesign med brug af digitale medier

Set i lyset af skolereformen, hvor den åbne skole har fået en central placering, har projektet "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen" en tydelig relevans for fremtidens undervisningsformer. Opskaleringsbehovet og mulighederne for denne type workshops er til stede, men det kræver et vis mindset og teknologiforståelse fra underviseren - og samfundet!


Børn skal være skabere med IT og ikke kun forbrugere. Dette stiller nye krav til, at undervisningen er open-ended hvor kreativitetsprocessen får de rette betingelser i en kollaborerende tilgang, hvor innovative- og entreprænøregenskaber kan blomstre. Denne form for mindset, hvor man nedbryder traditionelle rammer for undervisning, og i stedet fokuserer på mulighederne og potentialerne, hvor både det fysiske og online læringsrum benyttes, skal være et aktivt tilvalg. Med vores workshop har vi sået et lille frø frem mod et sådant mindset. 

I den aktuelle debat om IT på skoleskemaet, hvilket er et stort ønske fra IT-branchen, må man nødvendigvis se på hvilke kompetencer der er tilgængelige i Folkeskolen, da debatten drejer sig ikke om et ja eller nej til IT på skoleskemaet, men mere om det skal have et selvstændigt fag eller inkluderes i alle eksisterende fag. Udviklingen går stærkt. Uddannelserne kan ikke følge med og de fagprofessionelle der står ude i praksis, har ikke de nødvendige kompetencer til, at indtænke teknologier og digitale medier i autentiske læringsforløb. Vi som samfund, bliver nødt til, at tage en fælles beslutning om, at disse IT-kompetencer er nødvendige, for at kunne agere i det digitale samfund. Derfor bør undervisningsformen re-designes. Her kunne IT-branchen og alle de øvrige interessenter byde ind med viden og ressourcer i en assisteret rolle til lærere og pædagoger i den åbne skole.

I specialeprocessen er vi blevet opmærksomme på betydningen af lærer/pædagogsamarbejdet i den understøttende undervisning. Skolereformen inviterede pædagogerne ind i undervisning i langt højere grad end tidligere, samt tildeler dem en aktiv rolle i forbindelse med planlægning, udførelse og evaluering af undervisning. Kunne man forstille sig, at denne opkvalificering af pædagogernes kompetencer kunne bruges aktivt i Folkeskolens understøttende undervisning? Kunne man forestille sig, at pædagogernes kernekompetencer inden for kreativitet, relationsopbygning og planlægning af pædagogiske processer kunne assistere lærerens didaktiske og målorienteret undervisning? Kunne man forestille sig, at dette kunne blive nøglen til et mere fordrende samarbejde mellem lærer og pædagoger til gavn for børn og unges læring?  
Share:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere