30. april 2017

Vi er klar til UCN - Aalborg

Vores workshopdesign har gennemgået forandringer siden sidste iteration i Odense, helt på linje med vores Design Based Research metode. Så nu er vi klar til at kompetenceløfte 25 pædagogstuderende i pædagogiske processer med brug af digitale medier og teknologier, så de er klar til deres skole/fritidsspecialiseringspraktik. Mandag starter med en introduktion til kodning og programmering i pædagogiske kontekster. Dette gjorde vi allerede i 1. iteration på Frederiksberg, og det var hurtigt tydeligt, at der var brug for denne "afmystificering" af dette lidt ukendte land for pædagogerne. 
Herefter skal de igennem den snart kendte aktivitet "Remix en leg/spil/aktivitet". Denne har vi afprøvet både i 1. og 2. iteration, og denne har afgjort haft betydning for de medvirkendes mindset, så derfor skal den selvfølgelig også afprøves i denne 3. iteration. 

Tirsdagen starter igen med en kort introduktion. Denne gang handler det om 21st century skills og pædagogik vs. didaktik. Dvs. fokus på kompetencerne kreativitet, kollaboration, kritisk tænkning og kommunikation i en skolekontekst, hvor pædagogerne stadig er ved at finde sin rolle ifm. understøttende undervisning. Herefter benytter vi "stollytelling"-aktiviteten, som vi afprøvede med succes i 1. iteration på Frederiksberg. 


Onsdagen starter med en kollaborativ øvelse, hvor de studerende skal benytte "Facebook-live" og "Padlet", til at lave de første refleksioner over deres designproces. Denne øvelse er designet ud fra inspiration fra 2. iteration i Odense, hvor vi havde en positiv oplevelse med at benytte "facebook" som kommunikationsmedie. Med refleksionerne som udgangspunkt skal grupperne forberede en times læringsaktivitet for en gruppe børn, som kommer besøg om fredag. Denne proces fortsætter torsdag, hvor der vil blive indlagt både peer modeling og feedback fra online-coach. 


Fredag afslutter vi workshoppen med afprøvelse af de studerendes aktiviteter sammen med børnene, som går i 2. klasse på Seminarieskolen.

Vi glæder os helt vildt :)
Share:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere