30. april 2017

Leg, eksperimentering og læring

"Hvad er kodning"? Sådan lød et af spørgsmålene den første dag på workshoppen: "Pædagogiske Processer med Digitale Medier og Teknologier". Det tror vi faktisk godt de vidste svaret på fem dage senere! 

De studerende arbejdede ugen igennem i grupper. Her leges og eksperimenteres der med de nye teknologier "Ozobotter", "Coding-Pirate-spillet" og "Makey Makey". De studerende fik god tid til at lege selv, så de fik en forståelse af hvilke tanker, der evt. også ville gå igennem børnenes hoveder.Storytelling med teknologier præsenteret ved ovenstående billede. Her er det eventyret "Klodshans" som fortælles med Ozobotter, som er blevet "pyntet" til dagens lejlighed. Forinden havde de studerende lavet den klassiske "tegn-en-figur" leg, hvor de skulle tegne henholdsvis hoved, krop og ben. Dette var for, at få en forståelse af kollaboration, og det at arbejde med andres kreative produkter i en remix-proces.

"Facebook" og "Padlet" blev brugt som kommunikationsmiddel som indledende refleksionsøvelse til de studerendes egen designproces.
Undervejs var der også tid til leg. Her afprøves det klassiske "Super Mario"-spil med "Makey Makey".


De studerende skulle planlægge en læringsaktivitet for 4-6 børn (2. klasser) med brug af digitale medier og teknologier. Ozobot-baner skulle tegnes. Mapop-kort skulle generes. QR-koder skulle produceres.

Dagen før designet skulle stå sin prøve, fik de studerende en feedback fra en online-coach, som er uddannet IT didaktiker. Dette var ligeledes et eksempel på, hvordan vi kan benytte vores netværkssamfund i et forsøg på at åbne skolen ud mod omverdenen. 

Afprøvning af design
Om fredagen skulle de studerende (endelig) gennemføre deres aktivitets/læringsdesign. Vi ved ikke hvem der var mest spændte; os, de studerene eller børnene!?
Aktiviteterne, som foregik både ude og inde, var en blanding af skattejagter, bogstavjagter, Ozo-bane-ræs, QR-kode-kimsleg og en masse andet! 


Det var en flok glade børn, studerende og undervisere der gik på påskeferie den fredag.

Nu starter arbejdet med at samle vores data fra vores iterationer i det endelige speciale. Følg gerne med her på siden i løbet af processen!Share:

Vi er klar til UCN - Aalborg

Vores workshopdesign har gennemgået forandringer siden sidste iteration i Odense, helt på linje med vores Design Based Research metode. Så nu er vi klar til at kompetenceløfte 25 pædagogstuderende i pædagogiske processer med brug af digitale medier og teknologier, så de er klar til deres skole/fritidsspecialiseringspraktik. Mandag starter med en introduktion til kodning og programmering i pædagogiske kontekster. Dette gjorde vi allerede i 1. iteration på Frederiksberg, og det var hurtigt tydeligt, at der var brug for denne "afmystificering" af dette lidt ukendte land for pædagogerne. 
Herefter skal de igennem den snart kendte aktivitet "Remix en leg/spil/aktivitet". Denne har vi afprøvet både i 1. og 2. iteration, og denne har afgjort haft betydning for de medvirkendes mindset, så derfor skal den selvfølgelig også afprøves i denne 3. iteration. 

Tirsdagen starter igen med en kort introduktion. Denne gang handler det om 21st century skills og pædagogik vs. didaktik. Dvs. fokus på kompetencerne kreativitet, kollaboration, kritisk tænkning og kommunikation i en skolekontekst, hvor pædagogerne stadig er ved at finde sin rolle ifm. understøttende undervisning. Herefter benytter vi "stollytelling"-aktiviteten, som vi afprøvede med succes i 1. iteration på Frederiksberg. 


Onsdagen starter med en kollaborativ øvelse, hvor de studerende skal benytte "Facebook-live" og "Padlet", til at lave de første refleksioner over deres designproces. Denne øvelse er designet ud fra inspiration fra 2. iteration i Odense, hvor vi havde en positiv oplevelse med at benytte "facebook" som kommunikationsmedie. Med refleksionerne som udgangspunkt skal grupperne forberede en times læringsaktivitet for en gruppe børn, som kommer besøg om fredag. Denne proces fortsætter torsdag, hvor der vil blive indlagt både peer modeling og feedback fra online-coach. 


Fredag afslutter vi workshoppen med afprøvelse af de studerendes aktiviteter sammen med børnene, som går i 2. klasse på Seminarieskolen.

Vi glæder os helt vildt :)
Share:

3. april 2017

UCL kom på banen med kreative ideer, hvor vidensdeling og feedback var centralt

2. Iteration af vores design blev afprøvet i Odense. De studerende fik Ozobotter i hånden for første gang og så gik det løs.Vi præsenterede de studerende for teknologier og et mindset, der skulle give dem ny viden, men også kompetencer til at sætte digitale medier og teknologier i spil. De studerende skabte kreative undervisningsorienteret aktiviteter, hvor læringselementet blev centralt både i den formelle og uformelle kontekst.

Faglige diskussioner i grupperne var ikke til at tage fejl af:  “Hvem designer vi for?” “Skal børnene være medskaber af aktiviteten eller skal vi gøre det så nemt som muligt, så de bare kan lege?” “Hvordan byder vi ind i skolen"?. “Hvordan tænker vi læringsbegrebet"?


Gennem sparring, online coaching og facebook live delte de studerende ideer, tanker og didaktiske overvejelser.Share:

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere