14. marts 2017

Overraskelser i undersøgelsesprocessen - skaber nye elementer i designet

Re-framing af designet som følge af teknologiske benspænd på workshoppen, og nye ideer der opstår gennem refleksion over vores første iteration.


Første iteration af designet afprøves med pædagogstuderende fra Frederiksberg (se tidligere blogindlæg). Efterfølgende reflekterer vi over vores observationer, de studerendes evalueringsskemaer og vores egne refleksioner.

Det var tydeligt at noget fungerede rigtig godt, mens andet blev et teknologisk benspænd for vores workshop. Oplæg, video og afprøvning af facilitator gennem Google Hangout lå lige til højrebenet. Men teknikken svigtede og i stedet for, at være det gode eksempel på inddragelse af ressourcer fra omverden, blev det til en stressende situation - både for personen i det fysiske og online rum. Det skal dog medtages at de studerende kunne se forbi de tekniske udfordringer. Følgende eksempler er taget fra deres skriftlige evaluering:

“På trods af tekniske benspænd illustrerede det ret klart muligheden for at trække omgivelserne/omverdenen ind i et læringsrum via nettet” (Pædagogstuderende fra Frederiksberg)

“Trods tekniske problemer virkede det rigtig godt. Specielt med underviserens ansigt vist(Pædagog fra Frederiksberg)

Vi måtte gennemtænke den online dimension og samtidigt tage et bevidst valg om “den assisteret fjernunderviser” og hvilken betydning denne rolle skulle spille i designet.
Gennem målrettet Google Hangout dialog og en åben padlet, arbejdede vi med workshoppens benspænd, de nye ideer og refleksionerne vi fik både under og efter afprøvningen i praksis.Det betyder, at workshoppens design nu ser således ud (ændringer fra forrige designforslag er markeret med rød):

Mandag:

Til denne dag har de set "TED Talk" videoer om remix
Oplæg om kodning / programmering (de studerendes mindset / udryddelse af fordomme / UCL-video om kompetencer
Præsentation af teknologier gennem en cirkel-øvelse.
Lav et remix af en aktivitet / leg / spil
- break halvvejs hvor de præsenterer deres proces

Slutter med at give en videopræsentation af spillet til “vores” telefon.

Studieaktivitet: Blogindlæg om dagens aktivitet (vi laver rammerne mht. længde og indhold)

Tirsdag:

Til denne dag har de studerende læst artikel om kollaboration og kreativitet
Vi starter med at se video og i plenum reflektere over mandagens aktiviteter og teksterne der er læst. Derefter faciliteres en kollaborationsøvelse på papir, hvor de studerende i grupper byder ind i en uformel/sjov leg. Denne aktivitet har til formål at give de studerende en forforståelse for didaktikken i aktiviteten senere på dagen.
Efterfølgende vil der holdes caseoplæg om skolekontekst og vigtigheden ved at indtænke læringsmål. (Dette for at samarbejdet mellem lærer og pædagog skal give mening).

Storytelling med teknologier - der udleveres arbejdspapir over de enkelte runder. Runderne er identiske med den indledende kollaborationsøvelse.  
Der arbejdes nu videre i grupperne

Aktiviteten filmes under udførelse og afslutningsvis klippes der en præsentation sammen  til et blogindlæg, som skal ligge klar inden kl 16.00 (overskrift + manchet + video)

Lektier: Se alle blogindlæg og kommentér på mindst to andre gruppers historie / form.

Onsdag:

De studerende arbejder selvstændigt i grupper - hvor de får stillet refleksionsopgaver gennem Live streams. De små opgaver stilles igennem facebook live og herefter diskuteres der i Todays Meet. Bagefter mødes vi igen fysisk!

Designprocess starter med en øvelse (TBA)
Caseoplæg med rammesætning. Derefter har de studerende frie kreative rammer, til at designe deres aktivitet. Men de skal kunne pege ind på videns- og færdighedsmål i Fælles Mål mht. fag og alder (indskoling)

Torsdag:

Processen fortsætter.
Hver gruppe får 15 min til feedback på deres design af en ekspert person placeret i Canada. Det skal foregå i et uforstyrret lokale (æstetisk overvejelse)
Dagen afsluttes  med at deres design præsenteres på bloggen (valgfrit format)

Fredag:

Afprøvning af aktivitet sammen med børnene. Aktiviteten må max vare 1 ½ time.
Afslutningsvis skrives et reflekteret blogindlæg, om hvad der virkede og hvad de studerende vil gøre anderledes? Blogindlægget skal indeholde refleksioner, teoretisk forståelse for konteksten og billeddokumentation. De skal vise, at de kan koble teori og praksis.Share:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere