31. marts 2017

Indspark til specialeretning

Vi har en fornemmelse af, at vores workshop om at kompetenceløfte pædagogstuderende, så de kan understøtte undervisning med brug af digitale medier og teknologier, er højaktuelt!


Allerede i November 2016 deltog vi i en stor messe om IT og læring i skole og dagtilbud. Målgruppen for denne messe var skolechefer, dagtilbudschefer, forvaltningsledelse, skoleledere, dagtilbudsledere og ressourcepersoner på områderne. Vi anså os selv som kommende ressourcepersoner!


Skærmbillede 2017-03-29 kl. 15.50.06.png


Messen var todelt. Dels var der 40 kommuner, som viste eksempler på nye måder at arbejde med IT på, og dels var der oplæg fra relevante indlægsholdere. En af disse indlægsholdere var Michael E. Caspersen, og under hans oplæg hørte vi begrebet “Computational Thinking” første gang.


IMG_4756.JPG


D. 1. februar 2017 afholdte IT-branchen en høring på Børsen angående et nyt IT-fag i Folkeskolen.


Børnene, Danmarks Vækstråd og IT-Branchen stemmer ja for Computational Thinking i folkeskolen – nu mangler vi bare at høre forskerne og politikerne”.

Der var oplæg fra, hvad man skulle mene, den øverste superliga inden for dette område, bl.a.: IT-branchens direktør, undervisningsministeren, styrelsen for IT og læring og selv børnene havde fået en stemme. Dagen blev afsluttet med paneldebat - igen med et tungt repræsenteret felt.

Meningerne var bredt fordelt, og til enighed kom man ikke, og dog! Der var enighed om, at computational thinking eller hvilket begreb man nu ønskede at bruge, var relevant at tænke ind i skolen, men om det skulle have dets eget fag eller tænkes ind i de allerede eksisterende fag, kom man ikke i mål med denne dag.


IMG_5191.JPG


De næste mange indspark kom på Danmarks Læringsfestival  d. 1. marts 2017 (se særskilt blogindlæg).


D. 21.-22. marts gik turen til henholdsvis Kolding og Roskilde, hvor vi deltog i konferencen om pædagoger i skolen afholdt af KL og BUPL. Her var pædagog/lærersamarbejdet på dagsordenen, hvilket var spot-on-relevant for os, da vores designproces er rettet mod pædagogstuderende i skole/fritidsspecialisering. Også her var der relevante oplæg, paneldebat og forskellige workshops med eksempler fra praksis. Vores største refleksion fra dette arrangement var, at vores speciale byder ind i en højaktuel problemstilling med at få de to faggrupper (lærer og pædagog) til at udnytte hinandens kompetencer med henblik på, at styrke børnenes trivsel og dermed læring.


IMG_5557.JPG


Kun et par dage senere d. 23. marts deltog vi i paneldebatten hos Clio Online. En invitation vi havde fået til Danmarks Læringsfestival.

Arrangementet var for inviterede, da det fysiske rum satte begrænsninger. Til gengæld havde Clio Online sørget for live streaming med en åben kanal, så “seerne”, på lige fod med de tilstedeværende, havde mulighed for at stille spørgsmål til panelet.

Pointerne i aftenens paneldebat var mange af de samme, som til høringen på Børsen, hvilket nok især skyldtes gengangere af flere af paneldeltagerne. Vi kunne dog ikke lade vær’ med at tænke tilbage på de foregående dages diskussion om pædagogernes deltagelse og rolle i skolen. Her er stadig en kløft mellem fagproffisionerne, og da det blev pointeret til debatten, bliver daginstitutionsområdet straks italesat. Pædagogerne tænkes stadig ikke naturligt ind i skolen!
Share:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere