4. marts 2017

Danmarks Læringsfestival

Faglige oplæg, networking og specialevejledning pakket ind i en 3D-printende, digital og roboteknologisk ramme.


Danmarks Læringsfestival løb af stablen d. 1.-2. marts 2017 i Bella Centeret. Lige siden specialets start har denne været indtænkt som faglig input. Det er bl.a. også pga. denne, at vi ikke havde lagt os fast på teknologierne, som vi skal afprøve på den kommende workshop, da der skulle være plads til revolutionerende input fra de mange stande og kompetente folk, som vi havde en forventning om at møde på festivalen. Og vi blev ikke skuffet!


Danmarks Læringsfestival - Dag 1

Vi benyttede den første dag til at bevæge os rundt mellem de mange stande samt deltage et enkelt oplæg “Digital Literacy på Skoleskemaet” afholdt af Clio Online. Derudover havde vi tid til opdeling, hvor Katrine deltog som rollemodel hos DigiPippi og Helene indgik i dialog med relevante aktører.


I vores “valg-af-teknologi-proces” havde vi tidligt LEGO Mindstorms oppe, men som så mange andre lærere/pædagoger føler vi os ikke fagligt nok klædt på, til at turde at inkludere denne teknologi i vores endelige workshop. Men! På LEGO Education standen mødte vi Michael. Han åbnede op for en mulig kompetenceudbygning af os som facilitatorer inden workshoppen i Aalborg. En mulighed vi helt sikkert vil forfølge!

Efter et forgæves forsøg på at deltage i et oplæg om Minecraft i undervisningen, da der var overbooket med besøgende, mødte vi op i god tid, så vi var sikre på en plads til oplægget “Digital Literacy på Skoleskemaet” afholdt af Clio Online. Her kom begreberne “Computational Thinking”, design og digital dannelse op til debat, da Clio Online introducerede deres nye læringsplatform til “Digitalfaget”. Et fag som ikke findes endnu. Men flere og flere skoler har set “lyset”, og opretter vagfag i udskolingen, og efterspørger derfor materiale.


Dette oplæg ramte “spot on” ind i vores specialeproces, da Clio Online udvikler de materialer til udskolingen, som vi tænker, at pædagogerne skal kunne facilitere på indskolingsniveau. Derfor kontaktede vi Ann-Birthe Nicolajsen fra Clio Online efterfølgende, og hun kunne “heldigvis” også se linket mellem vores projekter. Vi fik derfor en eksklusiv indbydelse til en paneldebat d. 22. marts, arrangeret af Clio Online, hvor aktuelle interessenter omkring emnet “Computational Thinking” deltager.


Danmarks Læringsfestival - Dag 2

Dagen indledte med en tur rundt til de enkelte stande, vi ikke havde besøgt dagen forinden. På denne tur gjorde vi holdt ved UCSJ, hvor vi fik et privat mini-oplæg om Computational Thinking af Eva Petropouleas Christensen, pædagogisk konsulent ved UCSJ. Også her blev vi mødt med interesse om vores speciale, hvor især lærer/pædagogsamarbejdet blev fremhævet. Efterfølgende hørte vi det officielle oplæg fra Eva og hendes kollega Malene, da de har udgivet en bog om programmering i praksis. På dette oplæg blev bogens indhold og tankerne bag præsenteret. En bog som allerede er bestilt.

Efter frokost mødtes vi med vores vejleder Klaus Thestrup. Her drøftede vi de aktuelle udfordringer, der er i vores nuværende prototype samt inddragelse af online samtaleforums og hvilken funktion de skal indtage.Share:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere