15. februar 2017

Det Pudsige ved en Designproces

Det interessante ved designprocesser er, at man allerede tidligt i forløbet har en ide om hvordan det endelige resultat skal se ud, men pga. designprocessen magiske faser, ender man altid et andet og mere spændende sted.

Lokationen er UCN. Målgruppen er 25 pædagogstuderende. Vi har 2 ½ time til rådighed med dem dagligt i en uge. Nedenstående er de første spæde tanker om workshopindhold, hvor formålet er at få dem klædt på, til at indgå i pædagogiske læreprocesser med brug af digitale medier.

Workshoppen skal starte ud med et åbent forløb, hvor de studerende får øjnene op for at bringe digitale medier og teknologier i spil i en pædagogisk kontekst. De vil blive udfordret indenfor deres kollaborative tilgang, og får tid til at udfolde deres kreativitet - når mini-designprocessen får liv i løbet af ugen.
Mandag:
Præsentation af fem forskellige digitale medier / teknologier (1 pr gruppe).
Opgaven til de studerende: Remix en leg (kendte lege - både analog og digitale) Inspirationsblog
Forberedelse: Remixing-tekst
Lektier: Blogindlæg (tekst) - skal færdiggøres inden kl. 24.00
Tirsdag:
Afprøvning af hinandens lege. Undervejs skal de filme / tage billeder.  
Alle filer uploades til fælles brug.
Opgaven til de studerende: Udarbejde en kortfilm (max 4 minutter) ud fra et fælles overordnet emne (f.eks. trivsel, samarbejde mellem børn, venskab, relationer, kreativitet mm).
Forberedelse: Tekst om kollaboration
Lektier: Blogindlæg (video) - skal færdiggøres inden kl. 24.00
Onsdag:
Indleder med at gennemse filmene og derefter en fælles refleksion.
Mini-designproces opstartes:
Casebeskrivelse (indeholdende fakta om at de studerende fredag skal præsentere og gennemføre pædagogisk proces med fokus på digitale medier samt den pædagogisk didaktiske tilgang).
De studerende skal bidrage med en pædagogisk proces i samarbejdet med lærere i understøttende undervisning.
Forberedelse: Tekst om kreativitet, didaktik og designproces
Lektier: Selvstændigt arbejde med designproces
Torsdag:
De arbejder videre med deres designproces. Deres pædagogiske aktivitet skal færdiggøres, så det er klar til at børnene kommer og afprøver fredag.
Lektier: Blogindlæg hvor deres design præsenteres
Fredag:
Afprøvning af aktivitet sammen med børnene.
Afslutningsvis skrives et reflekteret blogindlæg, om hvad der virkede og hvad de studerende vil gøre anderledes? Blogindlægget skal indeholde refleksioner, teoretisk forståelse for konteksten og billeddokumentation. De skal vise, at de kan koble teori og praksis.

Vi benyttede padlet.com i brainstormprocessen, da vi begge kunne arbejde i samme dokument samtidig.

Dagens refleksion: Hvad med den assisterende fjernunderviser?
Share:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere