22. februar 2017

De første refleksioner med praktiker

Da vi benytter Design-Based Research som metodetilgang, er det centralt at vi inddrager praktikerne i fase 2, for at validere problemidentifikationen og understøtte en fælles ide-generering af løsningforslag.Mødet blev afviklet over Google Hangout. Hvor vi drøftede problemstillingerne og gennem dialog kom frem til mulige løsninger. Væsentlige pointer fra samtalen fremhæves her:


  • Opmærksomhed på arbejdsbyrden efter endt “skoletid”. Der er blevet tilføjet “studieaktivitet” fra kl. 14-15 i det officielle program, så de studerende kan planlægge efter, at der er opgaver der skal løses fra dag til dag. Vi vil være til rådighed i dette tidsrum, så vi kan understøtte brug af blog og videoredigeringsprogrammer. De har ikke adgang til litteraturen før torsdag i uge 13, så dette skal begrænses til det mest nødvendige. På nuværende tidspunkt hedder overskrifterne på litteraturen: Remixing, Kollaboration og Kreativitet.
  • Det er stadig usikkert hvor mange studerende der skal deltage i denne workshop. Dette har betydning for antal af grupper. Det betyder samtidig, at vi ikke kender de studerende kompetencer inden for digitale medier.
  • I vores første oplæg havde vi ikke indtænkt “den assisterede fjernunderviser”. Igennem samtalen blev det centralt, at de studerende opkvalificeres til at kunne benytte digitale medier i praksis. Derfor er det vigtigt, at vi fokuserer vores workshop mod at give de studerende nogle redskaber og erfaringer, som de selv kan anvende i praksis, og give dem et kompetenceløft, så de i deres praktikperiode kan indgå som den assisterede fjernunderviser.
  • De valgte teknologier skal kunne anvendes uden stor forhåndskenskab til digitale medier, men der skal være didaktisk potentiale nok til at det kan løftes op på et niveau, hvor assisteret fjernundervisning bliver meningsfuldt.
  • Multimodalitet skal her spille en central rolle
  • Efter afsluttet workshopforløb med de studerende, skal de afprøve deres nye færdigheder sammen med børn fra en lokal skole. Fredag kommer børnene hen på UCN og vi har dem til rådighed i max. 1 ½ time, dvs. de studerendes designs skal kunne afprøves inden for denne tidsramme.  
  • De studerende er allerede placeret i studiegrupper, og de arbejder i disse torsdag/fredag i uge 13 med øvelser frem mod workshoppen. Vi overvejer at bibeholde de allerede oprettet grupper.
  • UCN har adgang til et lille “LAB” med 3D-printer, robotter mm. Dette bookes så det er til rådighed under hele workshoppen.
  • Da workshoppen gerne skulle bidrage til en “øjenåbner” for de studerende, er det hensigtsmæssigt både at inddrage open source teknologi og anderledes teknologier.


Efter samtalen reviderede vi programmet, så det nu ser således ud (revidering markeret med rød):
Mandag:
Præsentation af tre forskellige digitale medier / teknologier (to grupper arbejder med samme teknologi).
De studerende arbejder i to separate lokaler forbundet af Google Hangout, så de to grupper, som arbejder med samme teknologi kan vidensdele i løbet af processen (multimodalitet).
Opgaven til de studerende: Remix en leg (kendte lege - både analog og digitale) Inspirationsblog
Forberedelse: Remixing-tekst
Lektier: Blogindlæg (tekst) - skal færdiggøres inden kl. 24.00. De har studietid fra 14-15, hvor vi er til rådighed.

Tirsdag:
Afprøvning af hinandens lege. Undervejs skal de filme / tage billeder.  
Alle filer uploades til fælles brug.
Opgaven til de studerende: Udarbejde en kortfilm (max 4 minutter) ud fra et fælles overordnet emne (f.eks. trivsel, samarbejde mellem børn, venskab, relationer, kreativitet mm).
Forberedelse: Tekst om kollaboration
Lektier: Blogindlæg (video) - skal færdiggøres inden kl. 24.00. De har studietid fra 14-15, hvor vi er til rådighed.

Onsdag:
Indleder med at gennemse filmene og derefter en fælles refleksion.
Mini-designproces opstartes:
Casebeskrivelse (indeholdende fakta om at de studerende fredag skal præsentere og gennemføre pædagogisk proces med fokus på digitale medier samt den pædagogisk didaktiske tilgang).
De studerende skal bidrage med en pædagogisk proces i samarbejdet med lærere i understøttende undervisning.
Forberedelse: Tekst om kreativitet, didaktik og designproces
Lektier: Selvstændigt arbejde med designproces

Torsdag:
De arbejder videre med deres designproces. Deres pædagogiske aktivitet skal færdiggøres, så det er klar til at børnene kommer og afprøver fredag.
Lektier: Blogindlæg hvor deres design præsenteres

Fredag:
Afprøvning af aktivitet sammen med børnene. Aktiviteten må max vare 1 ½ time.
Afslutningsvis skrives et reflekteret blogindlæg, om hvad der virkede og hvad de studerende vil gøre anderledes? Blogindlægget skal indeholde refleksioner, teoretisk forståelse for konteksten og billeddokumentation. De skal vise, at de kan koble teori og praksis.


Den næste store beslutning bliver valg af teknologier. Kommentér endelig hvis du har gode erfaringer!

Share:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere