20. februar 2017

Da Aktionsforskning blev til Design Based Research

En forskningsmetode der er pragmatisk og anvendelsesorienteret. En tilgang der både er teoriorienteret og redefinerer praksis gennem iterative designprocesser.


Design-Based Research (DBR) er en bred forskningstilgang som genererer ny viden gennem processer, som samtidig udvikler, afprøver og forbedrer et design. Designprocessen karakteriserer den formgivningsproces, det er at udvikle, afprøve og forbedre et læringsmiljø. Dette kan gøres ved at udvikle nye artefakter til læringsmiljøet eller udvikle nye måder at anvende kendte artefakter på. I dette tilfælde med brug af digitale medier og teknologier.


Design Based Research innovationsmodel har vist sig effektiv i forhold til projektfremdrift, brugerinvolvering og vidensgenerering, og den vil kunne inspirere andre med interesse i forskningsbaseret udvikling af didaktisk design, der er medieret af digitale teknologier” (Christensen m.fl. 2012).


Ovenstående citat beskriver den forskningsbaseret tilgang vi ønsker for projektet. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i den nævnte innovationsmodel, som ses nedenstående:


%2F%2F PRODUCTIVITY AND FOCUS.jpg
De fire faser

Fase 1:
Et typisk DBR-projekt indleder med en kortlægning og analyse af identificerbare problemer i en given læringskontekst, hvad enten den er formaliseret i et uddannelsessystem eller er en del af læringsmiljøet på en arbejdsplads. Dette kan f.eks. gøres ved brug af desk-research, hvorefter resultaterne drøftes med deltagere fra praksis.
I dette DBR-projekt er dele af disse givet på forhånd, da det vil indgå i en større sammenhæng med “Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen”. Dermed er formålet givet på forhånd: Vi skal udvikle undervisningsmateriale til pædagogstuderende, som giver dem kompetencer til at indgå i samarbejde med lærere i understøttende undervisning med brug af digitale medier. Samtidigt giver forløbet dem erfaring med, hvordan teknologier og digitale medier kan sættes i spil i forhold til pædagogen som assisteret fjernunderviser.

Fase 2:
I fase 2 skal der udvikles forskellige metoder, som kan involvere deltagere fra praksis i validering af problemidentifikationen og understøtte en fælles ide-generering af løsningsforslag. Vi er i fase 2 netop nu. Læs mere her.


Fase 3:
I perioden frem mod uge 14 er målet, gennem iterative processer og designprincipper, at udvikle et didaktisk design som lever op til innovationspotentialet.


Fase 4:
Refleksionerne fra vores iterative processer, medfører endelig beslutning om designprincipper og udarbejdelse af undervisningsforløbet, der implementeres på UCN i uge 14. Efterfølgende vil vi anvende et evalueringsværktøj, for at opsamle de studerendes refleksioner og får at sammenholde de studerendes læring og kompetencer før og efter endt forløb.
Share:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Om denne blog

Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier (CUDiM) indledte efteråret 2016 et samarbejde omkring "Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen". Læs om projektet her. Vi deltager i dette projekt i forbindelse med vores speciale, som er tilknyttet UCN i Aalborg Kommune. Vi har designet en workshop gennem Design-Based Research, som kan bidrage til et kompetenceløft af pædagogstuderende inden for brug af teknologi og digitale medier. Bloggen har været vores elektroniske dagbog i perioden februar - juni 2017.

Oversigt over blog

Leveret af Blogger.

Bidragydere